Jesus – myt eller verklighet? Stanley Sjöberg uppmärksammar liberalteologisk bok från Libris förlagHela Sverige engagerade sig kring ”Jesusmanifestet”. Det var en nödvändig profetisk handling som då togs, inte minst med tanke på att bland annat Libris Förlag hade givit ut en bok med titeln ”Evangeliernas Jesus - myt och verklighet”. Även om K.G. Hammars och Jonas Gardells förnekelse av Bibelns historiska värde har uppmärksammats mer, har författaren och professorn emeritus René Kieffer varit en bidragande orsak till trons sammanbrott i många kyrkokretsar.

René Kieffer är känd från utbildningen av teologer i både Lund och Uppsala. Katolska kyrkans dominikanorden skickade hit honom för att ”föra teologiska samtal med Svenska Kyrkan, frikyrkorna och svenskarna över huvud taget”, enligt hans egna inledningsord i nämnda bok. Från denna plattform har denne man utövat ett inflytande över Sveriges kyrkor.

Nya testamentet påstås i denna bok att i vissa delar ha ”ett minimum av historisk information” (Sidan 40). René Kieffer menar att Matteus och Lukas nedtecknade evangeliernas berättelser genom att ”båda evangelisterna har fyllt ut denna tradition utifrån sina egna teologiska intressen” (Sidan 39). René Kieffer menar att det är svårt att veta ”om det ligger någon historisk information bakom denna beskrivning” (sidan 36), att Jesus föddes i Davids stad Betlehem i Judeen. Även kring andra detaljer i Matteusevangeliet skriver René Kieffer att ”man kan inte behandla detta material som en direkt källa för historisk information” (sidan 37). På sidan 41 ställs frågan om vad som menas med jungfrufödelsen. Så här svarar René Kieffer: ”Matteus behandlar frågan i sitt första kapitel, där han genom släkttavlan rättar in Jesus i Davids släkt, och genom berättelsen om jungfrufödelsen framställer honom som Guds son. Men denna hänvisning till Jesu dubbla ursprung bör inte uppfattas som den senare dogmatiska utsagan om Jesus som både människa och Gud, utan snarare utifrån den innebörd ordet ´Guds son´ har hos evangelisten”.

René Kieffer påstår att ”Matteus själv tvekar inte att till Jesu ord tillfoga en undantagsklausul om ”otukt”, som betecknar otillåtna äktenskap eller också otrohet” (sid 86). Enligt René Kieffer har alltid evangelisten Matteus gått in och redigerat och korrigerat Jesu ord.

Jag tror att när den kristna kyrkans representanter inte längre tror på sitt budskap, då finns det ingen styrka kvar i allt annat som görs. Därför reagerade jag med en stark känsla mot Libris förlagsledning och sörjer fortfarande över att man försvarade bokutgivningen och även sökte stöd hos närstående teologer som försvarar René Kieffers tänkande.

Personligen har jag respekt för tvivlet och de svåra frågorna inom trons område. Jag har själv brottats med min tro, men då har det handlat om hur jag ska förstå Guds ord. Om inte Bibeln är Guds ord, vart ska vi då gå för att finna svar? Till René Kieffer, Jonas Gardell eller K.G. Hammar? Nej, jag väljer att tro på vad Jesus har försäkrat, nämligen att hela Bibeln är identisk med det Jesus själv står för.

Stanley Sjöberg

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss