av Stefan Gustavsson
Artikeln som har hämtats från Stefan Gustavssons bok Kristen på goda grunder (SESG Media) publiceras med författaren tillstånd.
Stefan Gustavsson är en av initiativtagarna till Evangliska Alliansen – ett nationellt nätverk av kristna som utvecklar och bidrar med evangelikal teologi för tillämpning i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten. För mer information gå till www.evangeliskallians.nu


Om Bibelns trovärdighet

”Forskarna tvivlar på Bibelns historier” - rubriken återkommer i media med jämna mellanrum. Så mycket till nyhet är nu inte detta. Under ett par hundra år har Bibeln varit utsatt för kontinuerlig kritik. Från olika håll har det höjts skeptiska röster, som hävdat att Bibeln innehåller historiska felaktigheter och motsägelser och att många berättelser måste förstås som myter eller sagor utan förankring i någon verklig händelse. Kritiken har hörts både utom och inom den kristna kyrkan och har på många håll lett till en radikalt förändrad syn på de bibliska texterna.

Varför denna kritik av Bibeln?

Kritiken växte fram först i samband med upplysningen på 1700-talet. Tidigare, under mer än tusen år av Västerlandets historia, var Bibeln en självklar auktoritet. Innehållet i Bibelns texter systematiserades och formulerades i läror, men kritiserades inte. Diskussionens vågor gick ofta höga, men handlade om vad som är den riktiga tolkningen av Bibeln, inte om dess sanning.

Inte nya fakta - men en ny filosofi

Varför började Bibeln kritiseras under upplysningstiden? Anledningen var inte främst nya fakta, utan en ny filosofi. Den tidigare kristna världsbilden fick gradvis lämna rum för uppfattningen att endast det inomvärldsliga är verkligt. Utifrån ett sådant perspektiv finns det mycket att kritisera i Bibeln!

Inom teologin formulerades en ny forskningsmetod utifrån den nya filosofin. Den kallades historisk-kritisk metod och är i dag fortfarande helt dominerande inom universitetsteologin. Metoden har fått sin mest pregnanta formulering av den tyske teologen Ernst Troeltsch (1865-1923). Han talar om tre grundläggande principer. Den första är kritikens princip. Inget får undslippa kritik. Alla texter och traditioner måste få undersökas och ifrågasättas, också de bibliska texterna. Den principen är inte kontroversiell, utan uttrycker en vetenskaplig grundhållning av öppenhet och sökande efter sanning.

Den andra principen är analogins princip. För att vi ska kunna tro att en händelse har inträffat tidigare, måste det finnas en analogi till ett sådant skeende i nuet. Helt konkret: Om vi ska kunna tro att Jesus uppstod från de döda, måste det finnas någon iakttagbar analogi i dag. Kan vi se någon död som uppstår? Om inte, kan en sådan händelse inte heller ha inträffat tidigare.
Analogins princip är uppenbart problematisk. Den uttrycker en naturalistisk världsbild, som redan från början har uteslutit möjligheten av att Gud kan handla vid sidan av de vanliga orsakskedjorna och göra vad vi kallar under. Inte undra på att Bibeln blir full av problem, om den läses från ett sådant perspektiv! Analogins princip är också på ett annat plan en återvändsgränd. Strikt tillämpad innebär den att en händelse aldrig kan inträffa första gången, för då finns det ju ingen analogi till det som sker. Men om händelser inte kan inträffa första gången, har det aldrig hänt någonting. I ett enda elegant drag har vi med hjälp av analogins princip omintetgjort hela historien!

Den tredje principen är korrelationens princip. Den innebär att alla händelser hänger samman – är korrelerade – i en obruten, inomvärldslig kedja av orsak och verkan. Korrelationens princip är ett förtydligande av det perspektiv som redan finns i analogins princip, nämligen ett stängt universum.

Troeltsch är inte något extremt exempel. Teologihistorien efter upplysningen är fylld av forskare som har närmat sig Bibeln utifrån ett sådant perspektiv.

Historisk-kritisk metod är naturalistisk filosofi formulerad som vetenskaplig metod. Genom sin utgångspunkt har man på förhand uteslutit under, profetia och allt övernaturligt. Huvuddelen av kritiken mot Bibeln har sin grund i ett sådant filosofiskt – inte vetenskapligt - perspektiv. Den undfallenhet och flathet som kristna teologer har visat i relation till historisk-kritisk metod är milt uttryckt förvånande. Varför studera Bibeln utifrån ett ateistiskt perspektiv, om man tror att Gud finns? Av vilka skäl accepterar man ett perspektiv som är raka motsatsen till det perspektiv som den kristna tron har och som Bibeln själv delar?

En kristen världsbild

I Bibeln är den självklara förutsättningen tron på en levande Gud. Han har skapat universum och upprätthåller själv den ordning vi kan iakttaga och beskriva i termer av naturlagar. Men universum är samtidigt öppet för Gud. Han är suverän över skapelsen och kan välja att handla i världen och bryta de vanliga orsakskedjorna. Därför är under och profetia möjliga. De bibliska texterna utgör människors vittnesbörd om att det som är möjligt – eftersom Gud finns – också har hänt. Skaparen har trätt i direkt förbindelse med människor genom underbara handlingar i historien.

Vetenskapen har efter upplysningen haft en aura av objektivitet. Forskare har betraktats som värderingsfria sanningssökare, som med obeveklig precision avtäcker verkligheten. Inom teologin har historisk-kritisk metod haft i stort sett ensamrätt och getts sken av neutralitet. På så sätt har kritiken av Bibeln framstått som säkerställda sanningar. Men det finns ingen neutralitet. Alla forskare arbetar utifrån ett visst perspektiv. Valet av perspektiv är i sig inte vetenskapligt, utan föregår forskningen. Därför är det inte mer ”vetenskapligt” att förneka Gud än att bejaka honom. Det är bara olika förutsättningar. Men valet av förutsättning påverkar sedan det vetenskapliga arbetet, till exempel med en bibeltext.

 


Läs mer

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss