Bibeln innehåller:
2 testamenten
66 böcker
1189 kapitel
31100 verser
697 000 ord
3 130 000 tecken

Bibeln är uppdelad i två testamenten. Egentligen skulle nog grundordet diathéke översättas med ”förbund” och inte testamente. Gamla förbundet (2 Kor 3:14) och Nya förbundet (Luk 22:20, Heb 8:6ff) står för de olika villkor inom vilka Gud möter oss. Det gamla förbundet grundade sig på lagens bud genom Mose på berget Sinai, det nya förbundet grundar sig på Guds nåd genom Jesus Kristus och det han gjort på Golgatas kors.

Bibelns 66 böcker kan delas in som följer:
17 historiska (1 Mos, 2 Mos, 3 Mos, 4 Mos, 5 Mos, Josua, Domarboken, Rut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 Kung, 1 Krön, 2 Krön, Esra, Nehemja, Ester)
5 poetiska (Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan)
17 profetiska (de stora profeterna Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel, och de tolv mindre profeterna Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuck, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki)
= 39 böcker i Gamla testamentet

4 evangelier (Matteus, Markus, Lukas, Johannes)
1 historisk (Apostlagärningarna)
21 brev (Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1 Tess, 2 Tess, 1 Tim, 2 Tim, Tit, Filem, Hebr, Jak, 1 Petr, 2 Petr, 1 Joh, 2 Joh, 3 Joh, Jud)
1 profetisk (Uppenbarelseboken)
= 27 böcker i Nya testamentet

Hela Bibeln innehåller 1189 kapitel. Det innebär att om du läser ett kapitel per dag – en lagom mängd så att man kan smälta, tänka igenom och be över det man har läst – kommer du att ha läst igenom hela Bibeln på 3 år, 3 månader och 3 dagar! Här är annars en bibelläsningsplan som hjälper dig att klara hela Bibeln på ett år. Och läser du högt utan att äta eller sova klarar du det nog på 3 dygn. 

Kapitelindelningen gjordes på 1200-talet av ärkebiskopen Stephen Langton och kardinal Hugo de Caro. Innan dess fick man citera som Hebreerbrevets författare: ”På ett ställe har någon sagt…” (Heb 2:6). På apostlarnas tid var det dock inte ovanligt att de som studerade Bibeln lärde sig hela Bibeln utantill, så det var sällan ett problem att hitta rätt vers.

Folkbibeln har ca 31 100 verser. Antalet verser kan skifta något mellan olika bibelöversättningar beroende på textuella avväganden. Versindelningen gjordes för Gamla testamentet under 1400-talet av judarna Mordecai Nathan och Athias, och för Nya testamentet i början av 1550-talet av den engelske boktryckaren Robert Stephens.

I Folkbibelns översättning finns ca 697 000 ord. Det betyder att en genomsnittlig bibelvers innehåller ca 22 ord och att ett ord ur Bibeln i medeltal är 4,5 bokstäver långt.

Antalet ord skiftar dock mellan olika språk och olika bibelöversättningar. T ex innehåller bibelöversättningar på engelska, som använder ordet ”the” flera gånger per vers, ofta närmare 900 000 ord. I siffran 697 000 ord är Folkbibelns fetstilta mellanrubriker, som är inskjutna av översättarna för att hjälpa läsaren hitta i texten, inräknade. Utan dessa har Folkbibeln istället ca 690 000 ord.

Av Bibelns totala ordmängd utgörs ca 2% av Gudsnamn. Alltså nämns dess huvudperson vid namn ungefär vart femtionde ord. Här är de vanligaste Gudsnamnen:

Herren (7282 ggr)
Gud (4053 ggr)
Jesus (1192 ggr)
Kristus (481 ggr, +57 ggr Messias)
Anden (354 ggr)
= totalt 13419 ggr 

Om du är intresserad av att läsa mer om Guds många namn och titlar, finns här kompletta listor för Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande.

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss